Utstillinger

Aktuelt nå er utstilling av 500 forskjellige par på Hadeland Glassverk 26/1 – 24/3 2019

Oversikt over utstillinger Selbuvotter  2015 -2018

Foto: Ingun Myrstad


UTSTILLINGER I SAMARBEID MED MERETE CHRISTENSEN

Divaer, grå mus og hattkailler
Kunstnerforbundet 2000

Divaer

Hattkailler og grå mus

Tendenser
Galleri F15, Jeløya, 2000

HEI GRETE!

Arbeidet er en hyllest til Grete Smedal

Om arbeidet «HEI GRETE!»

I all kunstfaglig utdanning ligger spenningen mellom teori og praksis. Læren om fargefenomenene kan en langt på vei lese seg til, og behandle teoretisk. Det er når disse fenomenene ytrer seg i flater, objekter og rom, at de får liv og blir et redskap for uttrykk. Første gang jeg så «HEI GRETE!» lå farge- elementene dels organiserte, dels ennå spredd utover gulvet i atriet på KHIB, og jeg hadde et fire etasjers fugleperspektiv på flaten. Anne og Merete krøp omkring i denne orgien av muligheter, og ordnet, organiserte, analyserte, diskuterte og reflekterte.  Jeg hadde forlengst registrert deres nysgjerrighet på fargenes relasjoner og virkninger, og deres oppdagelser av de geometriske mønstringenes muligheter.
Hvilken sjokkartet glede å se det bli virkelighet! En kan bruke mange teori-ord på det som hender i flater som denne, men først og fremst kan en la seg fange av alt det som øyet kan oppdage av variasjoner, bevegelser og ulike formrelasjoner. Koblingen av oppdagerglede, impulsive handlinger, refleksjon og stor arbeidskapasitet får sitt dynamiske uttrykk i Anne og Meretes fantastiske flater.

Grete Smedal, Professor i Farge, Kunsthøgskolen i Bergen

KVADRANT

Norsk Kunsthåndverk årsutstilling
1997

TEKSTIL VEGGDEKOR

Samarbeid
Hordaland kunstnersenter 1997

STJERNEGULV


Arkiv