Utsmykninger

 

Sluseparken barnehage
Lunde i Telemark 2008

Teglkleing av bygget, utvendig.
Samarbeid med Merete Christensen og Nasjonalt teglsenter

Foto: Anne Bårdsgård og LPO arkitekter


St. Olavs hospital 1902-bygget
Trondheim 2007

Teglgulv i inngangspartiet
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Grethe Britt Fredriksen


Dahlske videregående skole
Grimstad. 2005.

Malte himlingsplater.
Samarbeid med Merete Christensen og Anne Aanerud.

Foto: Nico og Liv Øvland


Overlege Danielsens Hus
Odontologisk Fakultet – Universitetet i Bergen 2005

Malt trefinèr
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg


Garnes Barneskule
Hordaland 2004

Farget sprøytebetong
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg


Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2004

Linoleumsmosaikk
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg

 


Arkiv