Anne Bårdsgård

Kunsthåndverker

Sluseparken barnehage

Lunde i Telemark 2008

Teglkleing av bygget, utvendig.
Samarbeid med Merete Christensen og Nasjonalt teglsenter

Foto: Anne Bårdsgård og LPO arkitekter

St. Olavs hospital, 1902-bygget

Trondheim 2007

Teglgulv i inngangspartiet.
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Grethe Britt Fredriksen

Dahlske videregående skole

Grimstad. 2005.

Malte himlingsplater.
Samarbeid med Merete Christensen og Anne Aanerud.

Foto: Nico og Liv Øvland

Overlege Danielsens Hus

Odontologisk Fakultet – Universitetet i Bergen 2005

Malt trefinèr
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg

Garnes Barneskule

Hordaland 2004

Farget sprøytebetong
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg

Universitetet i Bergen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2004

Linoleumsmosaikk
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg