anne © merete

a n n e   ©   m e r e t e

1996 – 2008

Samarbeid med tekstilkollega Merete Christensen.

Uavhengig av hverandre har vi alltid hatt stor interesse for, og arbeidet mye med FARGE. Våre paletter er i utgangspunktet rike, men også svært forskjellige. Dette har etter hvert gitt oss en felles styrke som er en av våre sterkeste sider.

Vår kunnskap og interesse ligger først og fremst på feltene; FARGE, FLATEMØNSTER, ARKITEKTUR OG INTERIØR.


UTSMYKNINGER

Sluseparken barnehage
Lunde i Telemark 2008

Teglkleing av bygget, utvendig.
Samarbeid med Merete Christensen og Nasjonalt teglsenter

Foto: Anne Bårdsgård og LPO arkitekter


St. Olavs hospital 1902-bygget
Trondheim 2007

Teglgulv i inngangspartiet
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Grethe Britt Fredriksen


Dahlske videregående skole
Grimstad. 2005.

Malte himlingsplater.
Samarbeid med Merete Christensen og Anne Aanerud.

Foto: Nico og Liv Øvland


Overlege Danielsens Hus
Odontologisk Fakultet – Universitetet i Bergen 2005

Malt trefinèr
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg


Garnes Barneskule
Hordaland 2004

Farget sprøytebetong
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg


Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2004

Linoleumsmosaikk
Samarbeid med Merete Christensen

Foto: Øystein Klakegg

 


UTSTILLINGER

Divaer, grå mus og hattkailler
Kunstnerforbundet 2000

Divaer

 

Hattkailler og grå mus

 

 

Tendenser
Galleri F15, Jeløya, 2000

HEI GRETE!

Arbeidet er en hyllest til Grete Smedal

Om arbeidet «HEI GRETE!»

I all kunstfaglig utdanning ligger spenningen mellom teori og praksis. Læren om fargefenomenene kan en langt på vei lese seg til, og behandle teoretisk. Det er når disse fenomenene ytrer seg i flater, objekter og rom, at de får liv og blir et redskap for uttrykk. Første gang jeg så «HEI GRETE!» lå farge- elementene dels organiserte, dels ennå spredd utover gulvet i atriet på KHIB, og jeg hadde et fire etasjers fugleperspektiv på flaten. Anne og Merete krøp omkring i denne orgien av muligheter, og ordnet, organiserte, analyserte, diskuterte og reflekterte.  Jeg hadde forlengst registrert deres nysgjerrighet på fargenes relasjoner og virkninger, og deres oppdagelser av de geometriske mønstringenes muligheter.
Hvilken sjokkartet glede å se det bli virkelighet! En kan bruke mange teori-ord på det som hender i flater som denne, men først og fremst kan en la seg fange av alt det som øyet kan oppdage av variasjoner, bevegelser og ulike formrelasjoner. Koblingen av oppdagerglede, impulsive handlinger, refleksjon og stor arbeidskapasitet får sitt dynamiske uttrykk i Anne og Meretes fantastiske flater.

Grete Smedal, Professor i Farge, Kunsthøgskolen i Bergen

KVADRANT

 

 

Norsk Kunsthåndverk årsutstilling
1997

TEKSTIL VEGGDEKOR

 

 

Samarbeid
Hordaland kunstnersenter 1997

STJERNEGULV

 

 


ANDRE OM OSS:

Anne og Meretes arbeider har en kunstnerisk friskhet og et mot som griper samtiden. Uredd og stødig skaper de et moderne formspråk i innhold, farger og materialer. Utrykket er ofte arkitektonisk som romelement og/eller som flate. Det er derfor naturlig å trekke deres arbeider inn i bygget – som utsmykking eller som en integrert del av arkitekturen/interiøret.
Anne og Merete gjør tekstilkunst til et aktuelt samtidsuttrykk.

Randi Kalgraff, interiørarkitekt MNIL

 

Med artistisk nerve løfter Anne og Merete våre felles tekstile minner fram og setter dem inn i en ny sammenheng. De gir oss en mulighet til å oppdage det kjente på nytt. De opphever alminneligheten og synliggjør estetikken for mange av oss på områder vi ikke engang har tiltenkt slike kvaliteter. At deres bruk av avlagte tekstiler går rett inn i viktige diskusjoner om gjenbruk og ressursutnytting er neppe et minus, selv om det ikke har vært noe stort poeng, men mer en praktisk måte å jobbe på.

Kari Dyrdal, Tekstilkunstner/Professor institutt for kunst, Kunsthøgskolen i Bergen

 

anne © merete skaper rom i sine arbeider. Geometriske mønstre og sterke farger omslutter deg. Du blir en del av arbeidet og rommet bare vokser og vokser. Geometriske mønstre som ikke er strenge men som inviterer til lek.

Eli Okkenhaug, chief curator at Bergen Art Museum

 

Det er ikke rart at Anne og Merete har markert seg som to av landets fremste tekstilkunstnere i løpet av kort tid.

Jan Lauritz Opstad, tidligere direktør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

 

Anne og Meretes samarbeid er en metode for kommunikasjon, Inspirasjon og energi, handling, forpliktelse og ansvar. Samarbeide er et ork, et spill, en lek en drøm. En situasjon der alt kan gå galt og det meste lykkes.

Bente Sætrang, Tekstilkunstner

 


Arkiv