Velkommen hit!

For tida jobber jeg med selbustrikk.

Aktuelt nå er arbeid for Selbu Husflidscentral og
utgivelse av ny bok «Selbumønster».

Aktuelt er også utgivelse av boka «Selbuvotter» på engelsk og dansk.

Tidligere prosjekter